top of page
Wat vinden we belangrijk

Er wordt veel aandacht besteed aan individueel goed zingen. Uitspraak, ademsteun, dictie, zuiverheid, intoneren, in het juiste register zingen, het kleuren in klank met elkaar, leren luisteren en onderscheiden. Het komt allemaal voorbij op een onbevangen manier. Het repertoire wordt zo gekozen dat er ook wat te zingen is. Tekst is daarbij heel belangrijk. De arrangementen zijn altijd popmuziek en nooit gestoeld op de klassieke stemindeling en klankregisters. Er wordt gezongen in de eigen stem.

De tekst wort zeer nauwgezet toegelicht, besproken, uitgelegd, beeldspraak en ook opbouw in een tekst, het komt allemaal aan de orde. Ook “de timing” die past bij de gekozen woorden in een tekst wordt logisch uitgelegd.  

Vervolgens wordt de onderlinge relatie tussen de woorden en de opbouw van de melodielijn en zijn herhalingen zoveel mogelijk geduid. De uitspraak van woorden, taal assimilatie en de meerwaarde van het goed uitspreken van klinkers en medeklinkers. 

Klinkers zijn de klank, medeklinkers de afzet. Het koor studeert eerst de melodie en tekst in. 

Het zingt zo snel mogelijk uit het hoofd en daarna wordt er met elkaar een stemverdeling gemaakt. Het koor is dus niet ingedeeld in alt, mezzo, sopraan, tenor en bariton maar per lied wordt er bekeken welke stem, onder, boven, midden enz. het beste bij de individuele zanger past en natuurlijk of het de totaal klank van het koor ten goede komt. 

De arrangementen zijn unis, 2 stemmig, 3 stemmig, 4, 5 en 6 stemmig.

Het koor heeft een eigen kerstshow, The Merry Christmas Show ( Facebook link) en zorgt voor de festival-achtige middag, a Lovely Afternoon in the Parc, in de zomer in Wormerveer.

Daarnaast zijn er presentaties met publiek in concert vorm.

Het koor zingt arrangementen gemaakt door Margriet die zo gearrangeerd zijn dat iedereen in een comfortabele toonhoogte zingt. Het repertoire is heel divers. Van Sting tot de Beach boys, van Timberlake tot Joe Jackson. Het repertoire dat het koor zingt past altijd binnen het bereik van de gemiddelde stemomvang. 

Visie van het koor 

Iedereen kan zingen in een koor en kan zich ontwikkelen als koor zanger

Het koor wort niet ingedeeld in sopraan, mezzo, alt, tenor, bariton bas

Deze begrippen zijn gestoeld op stembereik en komen voort uit de klassieke muziek.

Veruit de meeste vrouwen stemmen in de amateur kunst zijn mezzo

Deze mezzo’s kan je verdelen in 3 groepen: 

 • Mezzo die tot een terts lager mooi klinkt, 

 • de mezzo die de melodielijn goed kan zingen 

 • de mezzo die een terts boven de melodielijn mooi kan zingen ( jubel geluid )

Voor de mannenstem geld dat de meeste mannen stemmen bariton zijn, soms met een mooi laag en soms met een sprankelende bovenklank.

Goed geschreven arrangementen zijn van groot belang en ook de muzikale begeleiding. Door te werken met muziek banden is het mogelijk om 3 of 4 stemmige arrangementen in te studeren en te zingen zonder geschreven partijen maar met behulp van ingespeelde zanglijnen op een begeleiding opname.

De toonsoort uitzoeken is van groot belang, het bereik van de melodielijn is bepalend of dit specifieke Margriet Eshuijs PopKoor een lied mooi zingt op klank.

Als laatste is de tekstbeleving essentieel. Het hoeft niet altijd inhoudelijk te zijn maar wel een kwaliteit hebben in zijn eenvoud.

 

Het koor is de solist. Het koor heeft geen solisten

Iedereen is even belangrijk en dat is tevens de uitdaging om met elkaar een niveau neer te zetten.

Belangrijk is om vooral te zoeken naar songs die passen bij het koor Een goed lied is een goed lied.

Je kunt informatie opvragen en je aanmelden margrieteshuijspopkoor@gmail.com

 

Je kunt meedoen in het koor als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Gevoel voor taal en dan met name Engelstalig zingen. 

 • Gevoel voor ritme, muzikaliteit (horen wat vals is en wat zuiver is)

 • Iets dat voorgezongen wordt kunnen nazingen

 • Het verschil tussen hoog en laag kunnen duiden en op enig moment laten horen wat intoneren is. Intoneren is zuiverder zingen dan zuiver,...Het wordt geduid door over een denkbeeldige trap te spreken. 

 • Met een open gezicht zingen, met een glimlach, de klinkers zo helder mogelijk zingen, de klinkers te laten klinken. 

 • Bereid zijn om kennis te nemen van de methodiek, de ademhalingsoefeningen, de zang oefeningen.

 • Van de koorzanger wordt verwacht dat hij ook regelmatig de thearie erbij pakt en zijn inzing oefeningen doet. Het is als een gebruiksaanwijzingen dat je erbij pakt als passages in een nieuw lied problemen geeft.

 • Vaak zijn het de woorden die niet goed worden uitgesproken en verstoort dit het inzicht.

 • Bereid zijn om steeds weer even het begin op te frissen

 

De zanger moet: 

 • Leerbaar zijn en open staan voor aanwijzingen. 

 • Aanwijzingen ervaren als aanwijzing en niet als kritiek.

 • Gevoel hebben voor de onderlinge dynamiek in een groep en zich gedisciplineerd gedragen

 • Bereid zijn thuis te oefenen, 

 • De muziek en teksten uit het hoofd te leren

 • De repetities serieus bij te wonen

 • 2 maal per jaar een uitvoering / optreden te doen


 

Een meerwaarde... 

Het koor dient ook een maatschappelijk doel en verzorgt optredens om geld of aandacht te genereren voor maatschappelijke doelen.

In het verleden waren dat

 • Optreden in de Dirk Prins

 • Een concert avond voor mensen met een kleine beurs

 • middag concert Altzheimer Café

 • Een benefiet concert opgeluisterd in de Grote Kerk in Edam voor het inloophuis “Huis aan het Water” in Katwoude, 

 • 2 openlucht concerten georganiseerd in corona tijd 2020, 2021 waarvan de recette in zijn geheel was voor het Anna’s Huis” Zaandam

 • Voor de 4 mei herdenking in 2020 een lied opgenomen en een clip gemaakt voor alle slachtoffers in de Zaanstreek in de 2de Wereld Oorlog.

 • De clip is in corona tijd ingezet door het 4/5 mei comité Zaanstad om toch de herdenking onder de aandacht te brengen.

Dit soort optredens en initiatieven zullen ook in de toekomst op de agenda blijven.

 

Belangrijk is om te vermelden dat er liedjes gekozen worden die passen bij de gelegenheid zodat deze concerten ook altijd inhoudelijk passen bij het doel.

Met name zijn de liederen die Maarten Peters schreef voor Alpe d’HuZes, inloop “Huis aan het water” en de liederen cyclus Bevroren tranen bij uitstek geschikt om deze gedachten goed in ere te houden. 'Imagine', 'Fragile', 'Something inside so strong', 'Stand by me' zijn inspirerende liedjes. 

De stichting Margriet Eshuijs PopKoor borgt deze kernwaarden en visie.

De visie op het zang-technische deel is moeilijk te borgen, toch kan het koor zelf veel borgen door uit te gaan van goede teksten, melodielijnen te kiezen die een ieder met een normaal bereik kan zingen, borgen dat het koor de solist is en geen begeleiding achtergrond gaat zingen. Samen met de dirigent wordt er gezocht naar passend repertoire.

bottom of page