top of page
Voor meer informatie en aanmelden: margrieteshuijspopkoor@gmail.com  |  Facebook
Anker 1

Koor heeft de naam veranderd in Margriet Eshuijs PopKoor

Het Margriet Eshuijs PopKoor is een koor dat bestaat uit enthousiaste mensen die wekelijks 2 uur oefenen in een fijne ruimte in de Zaanstreek. Het koor is ambitieus als het gaat om de presentaties, optredens, concerten en vaak zelf georganiseerde shows.

Deze optredens worden vanuit professionele draaiboeken zo geproduceerd dat er een

optreden op niveau plaats vindt, met aandacht voor programma opbouw, podium beeld, licht en geluid, gastvrijheid van de ruimte enz. Kortom; publiek gericht.

Het is een fijn koor waarin men met respect, gezelligheid en belangstelling voor en met

elkaar omgaat. Belangrijk zijn in het koor de vriendschappen die er zijn ontstaan tussen

kleinere groepjes leden. Groepjes die ook vaak de teams van de organisatie vormen.

De visie van Margriet is deels terug te vinden in de zang methodiek die zij schreef voor haar

scriptie voor het tentamen afgenomen door Maria Rondel in 2016 en ook in de visie van de

Stichting Margriet Eshuijs PopKoor

Het koor start steeds eind augustus en repeteert tot en met de 2de zondag in juli. 

Onze muziek kan je horen op Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Tidal, YouTube Music.

Onze clips vind je op Youtube.

bottom of page